วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ภาษาพาเพลิน ตอน "Keep your finger crossed"

โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอด แม่แต่หมอดูที่ว่ากันว่าเก่งที่สุด ก็ยังทายผิดกันได้ เมื่อความแน่นอนมันกลายเป็นความไม่แน่นอน บางครั้งเราก็ต้องอาศัยโชคช่วย และนี่เองที่ทำให้มนุษย์เราอายพรให้กันด้วยคำว่า "ขอให้โชคดี" และคำที่เราได้ยินบ่อยๆในภาษาอังกฤษคือคำว่า "Good luck" ยังมีคำอื่นๆอีกหลายคำที่ใช้อวยพรให้โชคดึ

ผมเคยเขียนสำนวน "Break a leg" ซึ่งมันแปวว่าขอให้โชคดีเช่นกัน แต่ใช้กันในหมู่ศิลปินที่จะอวยพรกันก่อขึ้นเวทีโดยเฉพาะ ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสำนวนเกี่ยวกับการอวยพรอีกสำนวนหนึ่ง "cross fingers" ซึ่งหมายถึงการอวยพรให้โชคดี เช่นเดียวกัน โดยปกติจะพบเห็นการใช้งานอยู่สองรูปแบบตือ "Cross fingers" และ "Keep fingers crossed" โปรดสังเกตุว่า ในแบบหลังนั้น กริยา crossed จะต้องมี -ed ด้วย และ fingers จะอยู่ในรูปพหูrจน์เสมอ (ต้องเติม s) ทั้งนี้เพราะว่าจำเป็นต้องใช้สองนิ้วจึงจำสามารถทำ Cross fingers

ตัวอย่าง
- We're crossing our fingers and hoping that the project implementation will be fine.
- Keep your fingers crossed, everyone, Jane's only got to answer one more question.
- What done is done, now you need those fingers for crossing.

โดยปกติจะเห็นได้น้อยมาก ที่คนพูดประโยค Cross fingers พร้อมกับทำนิ้วไขว้จริงๆ แต่เข้าใจว่ามันคงไม่ผิดอะไรครับ ลักษณะของ

การทำ Cross fingers จะใช้นิ้วกลวงไขว้มาบนนิ้งชี้ เป็นสัญลักษณ์อันเดียวกับ "อุ๊บอิ๊บ" ที่บ้านเราใช้กัน อุ๊บอิ๊บ ของเรามีความหมาย

เพื่อเป็นการบอว่า ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่นับนะ (ฉันโกหก) ซึ่งต่างกันโดนสิ้นเชิงกับความหมายของฝรั่ง

สัญลักษณ์นี้มีต้นกำเนิดมาจาการเชื่อในพระเจ้าของชาวคริสต์ มันเป็นสัญลักณ์ที่ใช้ในการวิงวองขอพระผู้เป็นเจ้า ให้ทำการปกป้องและคุ้มครองจากอันตรายเภทภัยต่างๆ ตลอดจนขอพระเจ้าอำนวยพรให้โชคดี ในบางส่วนจะใช้เมื่อเกิดการ 'โกหกสีขาว" หรือที่เรียกว่า "White lie" ซึ่งก็คือการโกหกอย้่างมีเจตนาดีและไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ผู้พูดโกหกก็จะทำ Cross fingers ในขณะที่พูดหรืออาจจะทำหลังจากพูดทันที ซึ่งมันก็จะคล้ายๆ "อุ๊บอิ๊บ" ในบ้านเรานั่นเอง เพราะชาวคริสต์เชื่อกันว่า การไขว้นิ้วนี้จะเป็นขอพลังจากพระปู้เป็นเจ้ามาคุ้มครองไม่ให้ตกนรกจากการพูดโกหก ต้นกำเนิดความเชื่อของคริสเตียนตรงนี้ สันนิษฐานว่ามาจากภาพวาดอันลื่อลั่นทีชื่อว่า "The last supper" ซึ่งในภาพนั้นพระเยซูได้ทำท่า Cross finger โดยที่สายตาจับจ้องไปเบื้องบน
วันนี้คุณได้รู้จักกับสำนวน Cross finger ที่ใช้ในการอวยพรให้โชคดี

Keep your fingers crossed, until we meet again. สวัสดีครับ

1 ความคิดเห็น: